Marian Mojzeš - osobná stránka

Úvod
Škola
Mesto Fiľakovo
O mne

O meste

Fiľakovský hrad

Mesto Fiľakovo má bohatú historickú minulosť, na ktorú budujeme budúcnosť. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1246. Pevný hrad s osadou v podhradí už aj v tom období odolával tatárskym nájazdom. Jeho prvým známym majiteľom bol Matúš Csák Trenčiansky. V roku 1423 Fiľakovo ako Oppidum Fylek získava mestské privilégiá. Hrad vlastnili Perényiovci, Ján Jiskra z Brandýsa a neskôr František Bebek. V roku 1554 hrad dobyli Turci, mesto sa stalo sídlom sandžaku, - okupácia trvala 39 rokov. V 16. storočí bolo Fiľakovo remeselníckym centrom regiónu. Najslávnejším obdobím mesta je pravdepodobne 17. storočie, keď sa hrad stal sídlom komitátov Novohrad, Hont, Heveš a Pešť a mal takých slávnych kapitánov ako Tomáš Bosnyák, František Wesselényi a Štefan Koháry II. Hrad aj mesto dal v roku 1682 vypáliť Imrich Thököly. V 18. storočí bolo Fiľakovo poľnohospodárske mesto. V 19. storočí sa stalo okresným mestom, v ktorom sídlili stoličné úrady. Začiatkom 20. storočia bola postavená medzinárodne uznávaná smaltovňa, ktorá priniesla veľké zmeny do života obyvateľov regiónu. . Dnes mesto disponuje s potrebnými rozvojovými dokumentmi, vďaka ktorým môžeme zabezpečiť rehabilitáciu historického jadra mesta. V spolupráci s našimi partnermi, na území mesta pôsobiacimi občianskymi združeniami a súkromným sektorom sme zvolili cestu zabezpečenia komplexného rozvoja mesta, tým Fiľakovo sa môže stať znova hospodárskym a turistickým centrom regiónu. Samotné mesto - s celkovou výmerou katastrálneho územia 1645,90 ha - sa nachádza v južnej prihraničnej oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja, v krásnom prírodnom prostredí na okraji Chránenej krajinnej oblasti - Cerová vrchovina. Počet obyvateľov mesta -so zmiešaným národnostným zložením - je 10 450.

© 2009 Osobná stránka | Stránku vytvoril: Marian Mojzeš  | Valid: XHTML | CSS |        Home |  Kontakt |