Táto stránka je o mojej bakalárskej práci 17.02.2012 17:01:05

Všetkých pekne vítam na stránke o mojej bakalárskej práci. Volám sa Marián Mojzeš a študujem odbor ALIKOVANÁ INFORMATIKA na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Toľko vám asi o mne aj stačí ;-)

Čo sa pokúsim v tejto mojej práci urobiť?

Názov: Webová aplikácia na správu vnútornej siete pre strednú školu

Školiteľ: RNDr. Andrej Blaho

Cieľ: Návrh a realizácia webovej aplikácie na správu vnútornej siete

Anotácia: Bakalárska práca sa bude zaoberať server-side aplikáciou, ktorá by slúžila nasledujúcim účelom:

  • Hlavný administrátor by mal možnosť pridávať rôznych používateľov, blokovať rôzne počítače, skupiny počítačov, jednotlivých používateľov alebo jednotlivé miestnosti v rámci školy.
  • Boli by vytvorené rôžne užívateľské role. V systéme by sa pridávali v rámci vlastnej siete aj nejaké dôležité informácie ohľadne školy.
  • Všeteci užívatelia by mali spoločnú nástenku s informáciami.

Užívateľ


Prihlásiť

 

Návštev: 4953